۱- طراحی و نسوز کاری کوره های پالایشگاه اصفهان (۸۷-۸۹)

۲- طراحی و نسوز کاری تعمیرات کوره های پتروشیمی مروارید (۹۱-۹۲)