همه می دانیم که امروزه برای کارخانجات تولیدی ، فروش  به معنای اتمام کار نیست بلکه فـروش شروع یک راه است بطوریکه امروزه مشتریان انتظار دارند که فروشنده خدمات مناسب و سریع را با کمترین هـزینه در قبال آنان انجام دهد.

واحد فـروش و خـدمات پـس از فـروش شرکت صنایع نسوز توکا به منظور  ارائه خدمات پس از فزوش محصولات تولیدی فعالیت و با انجام اقدامات زیر بنایی زمینه ارائه خدمات پس از فـروش مناسب را در راستای چشم انداز و مأموریت خود با محوریت خلق ارزش های برتر برای گروه مشتریان فراهم نموده است.

درحال حاضر این شـرکت از طـریـق اعـمـال مـدیریت در تامین مواد اولیه و تولید محصـولات و ایجاد زیر ساخت های لازم به منظور ارتقاء کیفیت و بهبود مستمر در ارائه خدمات نسوز، در راستای افزایش رضایت مشتریان گام بر میدارد.