۱- دستور العمل نصب وبه کار گیری جرم خشک جهت لایه کاری تاندیش

۱-۱  در ابتدا از نرمال بودن هوای فشرده و پودر ارائه شده موجود وگاز اطمینان حاصل کرده ودر صورت وجود هر گونه نشتی آن را بر طرف نموده ودر خصوص باز یا بسته بودن والوها اطمینان کامل حاصل به عمل آید.

۲-۱   از عمل کردن صحیح موتور ویبره وابزارهای اندازه گیری اطمینان حاصل به عمل آید.

۳- ۱  اگر در داخل جرم کلوخه های بیش از حد وجود داشت جرم  نبایستی مصرف شود ولی اگر کلوخه کم بود کلوخه ها ابتدا باید پودر و نرم و  شود سپس استفاده گردد.

۴-۱  رسوبات وسرباره ودیگر ناخالصی ها باید به طور کامل از روی لایه دائمی تاندیش برداشته شده وپاک شود.

۵-۱  ترک های با سایز بیش از۳  میلیمتر روی سطوح دائمی تاندیش نباید وجود داشته باشد ودر صورت وجود باید ترمیم شده و پس از خشک شدن کامل قابل به کارگیری می باشد.

۲-دستور العمل نصب جرم خشک به عنوان لایه کاری

۱-۲   نازلهای خروج مذاب تاندیش در محل خروجی مذاب وضربه گیر در محل ریزش مذاب نصب گردد.

۲-۲ جرم خشک را در اطراف تاندیش به طور منظم ویکنواخت تخلیه کرده و درب کیسه ها را باز می کنیم.

۳-۲ عملیات نصب در شرایط دمایی زیر۸۰ درجه سانتیگراد قابل انجام می باشد .

۴-۲  ابتدا کف تاندیش نصب گردیده به این طریق که مواد خشک در کف تاندیش ریخته شده وتا لبه نازل تاندیش ضخامت کف بالا می آید سپس سطح آن را ماله کشی می نماییم.

۵-۲ شابلون رادر داخل تاندیش قرار داده ومحل قرار گیری آن را با استفاده از چهار تراش های موجود تنظیم کرده تا فضای لازم بین بدنه شابلون ولایه دائمی ایجاد گردد.

۶-۲ ظرف مدت دو یاسه دقیقه جرم خشک را در فضای موجود بین دیواره وشابلون ریخته تاجایی که سطح مواد ریخته  شده تا دهانه تاندیش بالا بیاید سپس توسط موتور الکتریکی به مدت دو تا سه دقیقه ارتعاش ایجاد کرده ومجد دا” جرم خشک را ریخته ومجددا”برای بار دوم عمل ارتعاش را اعمال کرده تا جایی که جرم خشک به طور کامل به صورت فشرده وبهم پیوسته تا لبه تاندیش پر شود.

۷-۲ تلورانس ابعادی در ضخامت لایه کاری باید کمتر از۵ میلیمتر باشد ولبه جرم وسطح جرم باید یکنواخت و صاف باشد.

۸-۲ در هنگام نصب از وارد شدن هر گونه اشیاء خارجی از قبیل بند بیگ بگ، پلاستیک محافظ کیسه وغیره در داخل جرم اکیدا” باید جلو گیری شود.

۳-پخت در دمای پایین

۱-۳ والو هوا را باز کرده  وبه مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه در داخل قالب وارد کرده تا جایی که فشار داخلی گاز به زیر حد ترکیدن برسد سپس والو  هوا را ببندید در این هنگام  والو گازی را باز کرده وبلا فاصله آن را  روشن کنید. در صورت هر گونه اتفاق غیر منتظره ای والو گاز را سریعا” بسته  و عملیات را بازرسی کرده ومجددا” دستور العمل را از ابتدا اجرا نماید و مشعل را روشن نموده  وشعله آن را تنظیم نمایید.

۲-۳ تنظیم دمای داخل محفظه قالب بین ۲۰۰ تا۲۵۰ درجه سانتی گراد برای مدت  ۶۰  تا ۷۰ دقیقه .

۳-۳  مشعل را خاموش کرده مرحله پخت تکمیل شده است. والو گاز را بسته و والو هوا را باز نمایید و به مدت ۶۰ دقیقه آن را خنک نمایید و پس از رسیدن دما به ۱۰۰ درجه سانتیگراد شابلون را از تاندیش خارج نمایید.

۴-۳  شابلون را با استفاده از یک جرثقیل سقفی از تاندیش خارج کرده و در محل مناسب قرار دهید و در هنگام خارج کردن شابلون دقت لازم به عمل آید تا بیرون کشیدن به صورت یکنواخت انجام شود تا بدنه تاندیش آسیب نبیند.

 ۴- نصب تاندیش دام و نازل بالایی

فضای بین تاندیش دام و جرم خشک لایه کاری  می بایست توسط کوتینگ پرشود.

۵- نگهداری و پیش گرم تاندیش

۱-۵  تاندیش بلافاصله پس از نصب جرم خشک می تواند مورد استفاده قرار گیرد یا برای مدت زمانی کمتر از ۱۴ روز      می تواند نگهداری شود. در طول نگهداری داخل تاندیش عاری از رطوبت نگهداری گردد.

۲-۵  ترتیب و توالی استفاده از تاندیش می بایست به نحوی باشد که تاندیش جرم ریزی شده اولی در ابتدا مصرف شود.

۳-۵  قبل از استفاده از تاندیش می بایست آن را پیشگرم کرد که این کار را طی دو مرحله به شرح زیر انجام می شود. در ۳۰ دقیقه اول تاندیش را تا دمای ۸۰۰ درجه سانتیگراد با شعله کم گرم نموده و در مرحله بعدی با شعله بزرگتری تا دمای ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد آن را گرم نموده و در  مجموع زمان پیشگرم کردن ۱۸۰ دقیقه می باشد.(تقریبا” در حدود ۳ ساعت)

۴-۵ تاندیش پس از مراحل مذکور قابل استفاده در خط می باشد. در شرایطی که بنا بر برنامه تولید مدت زمان طولانی تری تاندیش منتظر می ماند مرحله دوم پخت می باید بدون توقف ادامه یابد.

۶- تعمیر و نگهداری

پس از خشک نمودن و خروج شابلون از داخل تاندیش کیفیت لایه کاری می بایست بازرسی و بررسی شود و مطابق با معیاهای زیر سنجیده شود.

۱-۶  کف و بدنه تاندیش می بایست کاملا” پخته شده و در  هیچ نقطه ای دچار سستی نباشد و اثری از هیچگونه حفره و یا سواراخی روی سطح نباشد.

۲-۶  لایه خشک شده نباید از لایه دائمی جدا شده باشد.

۳-۶  حداکثر یک ترک عمودی با طول کمتر از ۵۰۰ میلیمتر و پهنای کمتر از ۲ میلیمتر و عمق کمتر از ۵ میلیمتر قابل قبول می باشد و تنها یک ترک افقی به طول ۸۰۰ میلیمتر و پهنای ۳ میلیمتر و به عمق ۵ میلیمتر قابل قبول می باشد.