post

تکمیل اطلاعات سهامداران

کلیه سهامداران محترم شرکت صنایع نسوز توکا

احترماً با توجه به نواقص موجود در اطلاعات سهامداری ، بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم که قبل از ورود به بازار فرا بورس دارای سهام این شرکت می باشند تقاضا میگردد جهت تکمیل اطلاعات هویتی خود به دفتر امور سهام واقع در آدرس: اصفهان هتل پل ابتدای چهار باغ بالا مجتمع تجاری کوثر فاز۲ طبقه دوم واحد ۴۲۹ شرکت توسعه توکا مراجعه نمایند.

در ضمن کلیه سهامداران میتوانند جهت پیگیری وضعیت سهام خود با شماره تلفن ۳۶۲۰۴۷۸۴-۰۳۱ شرکت توسعه توکا تماس حاصل فرمایند.