post

تمدید مهلت پذیره نویسی

پیرو آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ و مهلت تعیین شده تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ نظر به تامین حقوق کامل سهامداران ارجمند و به موجب موافقت شماره ۹۶۸/۳۲۰۲۳۵-۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، به اطلاع کلیه سهامداران محترم می رساند مهلت استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ تمدید گردید.

post

ساخت کارخانه شماره ۲

طرح ایجاد کارخانه شماره ۲ شرکت صنایع نسوز توکا در منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان با خرید یک قطعه زمین یه مساحت ده هزار متر مربع و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان و مجوز محیط زیست از سازمان مربوطه آغاز گردید.

طرح در نظر گرفته شده ساخت یک واحد تولیدی جرم های منیزیتی و آلومینایی با ظرفیت هر کدام پنج هزار تن در سال می باشد.

زمین خریداری شده تاکنون تسطیح و دیوارکشی گردیده و در مرحله ساخت پست برق، جانمایی ساختمان ها و سوله ها و طراحی ماشین آلات خطوط تولیدی قرار دارد.