پیام هیئت مدیره

تولید و فروش محصولات نسوز بالاخص در قراردادهای تامین و اجراء که در حال حاضر در فولاد مبارکه و فولاد آلیاژی ایران انجام می شود تابع مستقیمی است از تولید فولاد، از طرفی تولید و فروش فولاد در کشور در نیمه نخست سال ۱۳۹۵ با رکود مواجه بود و محصولات چینی با  تشویق صادراتی که دولت چین قائل شده بود بازارهای ایران و منطقه را فرا گرفته بود، لذا همان طوریکه در نمودار فروش مواد نسوز ملاحظه می شود در نیمه اول سال ۱۳۹۵ غیر از خرداد ماه بقیه ماه ها فروش کمتر از بودجه بوده است و در نیمه دوم سال با افزایش تعرفه واردات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت  فروش داخلی افزایش یافت.

مطلب تاثیر گذار دیگر بر سود آوری علاوه بر حجم فروش، کنترل نرخ تورم و وجود رکود در بازار بود که شرایط        مناقصه ها را به شدت رقابتی نمود، لذا مبلغ ۴۱۸ ریال EPS پیش بینی شده نهایتاً به ۳۸۵ ریال کاهش یافت.

با توجه به پیش بینی جهانی صنعت فولاد در سال ۱۳۹۶ که تغییر محسوسی نسب به سال ۱۳۹۵ نخواهد داشت انتظار میرود افزایش تولید حدود ۲ میلیون تنی فولاد مبارکه در سال ۱۳۹۶ (از ۵٫۴ به ۷٫۲) روند رو به بهبود باشد.

در ضمن خاطر نشان میگردد، در خصوص برنامه ها و چشم انداز شرکت برای سال آتی در صفحات پایانی این گزارش توضیحات کامل ارائه گردیده است.

تولید و مصرف نسوز در صنایع فولاد کشور در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۸۰ هزار تن بوده است که سهم شرکت در این بازار بالغ بر ۲۰ هزار تن (۱۱%) می باشد.